Cách Xem Youtube của người kiếm tiền và Thưởng Thức

Trong con mắt của người xem kiếm tiền Youtube họ xem sẽ nhìn thấy được chủ đề và xu hướng trong tương lai, còn người xem thưởng thức họ chỉ nhìn thấy cái hay ở clip. Người muốn kiếm tiền từ Youtube họ sẽ tự hỏi khi xe Youtube rằng : Video này học làm … Đọc tiếp Cách Xem Youtube của người kiếm tiền và Thưởng Thức